Scholarship From Nepal Police Welfare Fund.

Congrats!!!
It’s so decent to see that your diligent work has paid off. Heartiest felicitations. This scholarship opens the entryways to your splendid future.
Students of NEPAL POLICE SCHOOL, Sanga, Kavre got scholarship in almost all the categories awarded by Nepal Police Welfare Fund. Congratulations to all.

Celebration of National level achievement in school.

Congratulations to Nepal Police School. Sanga, Kavre.

बधाई नेपाल पुलिस स्कुल साँगा परिवारलाई ! शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार एस इ इ र १२ को नतिजामा नेपाल राष्ट्रभरिका संस्थागत विध्यालयमध्ये प्रहरी स्कुल साँगा दित्तीय स्थान प्राप्त गरी शिक्षा दिवस २०७६ मा पुरस्कृत भएको छ |

previous arrow
next arrow
Slider